Fauni - Fiore Millenario 2016

Fauni - Fiore Millenario by Angela Ciampagna
Where to buy
Search on
Search
More
Where to buy
8.3 / 10 26 Ratings
Fauni - Fiore Millenario is a popular perfume by Angela Ciampagna for women and men and was released in 2016. The scent is floral-resinous. It is still available to purchase.
Search on
Search
More
Fragrance Notes
Top Notes Top Notes Floral notesFloral notes Green notesGreen notes
Heart Notes Heart Notes Italian gardeniaItalian gardenia Indonesian ylang-ylangIndonesian ylang-ylang Woody notesWoody notes Somalian frankincenseSomalian frankincense
Base Notes Base Notes Sumatra benzoinSumatra benzoin Colombian tolu balmColombian tolu balm Musky notesMusky notes AmberAmber
Perfumer
Ratings
Scent
8.326 Ratings
Longevity
7.423 Ratings
Sillage
6.524 Ratings
Bottle
8.925 Ratings
Submitted by RoMi58, last update on 22.11.2022.
  • RateRate
  • CollectionCollection
  • ClassifyClassify
  • NotesNotes

Reviews

2 in-depth fragrance descriptions
7
Pricing
10
Bottle
7
Sillage
6
Longevity
10
Scent
Nicheparfum

1 Review
Nicheparfum
Nicheparfum
0  
آنجلا چامپنا
برای هزاره های متمادی، مردمان دیار “Atri” در آخرین شامگاه پاییز به گونه ای متفاوت به استقبال زمستان می روند. در این شب طبق رسوم کهن که نسل به نسل منتقل شده و حتی بعد از پیدایش مسیحیت در اروپا هم ادامه یافته، آنها “Faunus” یا “خداوندگار طبیعت” را مورد ستایش قرار می دهند و همه با در دست داشتن چوبی که به آتش مشتعل است در جای جای شهر می چرخند و می چرخند تا سیاهی شب و افسون سرمای زمستان را با آتش و نور بگریزانند و نشان دهند که تاریکی در دل این شهر جایی ندارد؛ این حضور گرم تا سپیده دم ادامه می یابد تا قلب آتشین این شب را به طلوع آفتاب گره بزند.
آنچه که در همه کارهای این برند هویداست فضاسازی ویژه ای است که ترسیم کننده طبیعتی بکر با حس و حالی روستایی و بی ریاست. شروعی گیاهی و سبز با زلفی گره خورده به بوی گل های سفید در کنار یلانگ یلانگ که به تشکیل فضايى لطیف و دل نشین منجر شده است. در دل فضای سبز می توان ردپای نسیمی خنک را یافت که عمر زیادی ندارد و خیلی زود با اضافه شدن نت های “چوبی” و “بالزامیکی” به فراموشی سپرده می شود. گرمایی که چوب و خصوصا صمغ بنزوئین به رایحه می افزایند بیشتر و بیشتر به وجوه این مراسم دامن می زند. هرچه پیش تر می رویم کهربا هم جایی در میان آن ها باز می کند. مجموع این ساختار، تصویرگر سنت باستانی “Faugni” است و در واقع همگی به منظور ایجاد ساختاری گرم و برای بازآفرینی این شب پرشور و نشاط به کار گرفته شده اند. اما باید اشاره داشت که هرچقدر خانم آنجلا در عطرهایشان از نت های قدرتمند استفاده می کنند اما اجازه فریاد و شلوغی به آن ها نمی دهند؛ چیزی که باعث شده در تک تک عطرهایشان اعتدال جالبی حکم فرما باشد و همه به دور از هیاهو باشند.
بدین ترتیب “فاونی” را می توان عطری بالزامیکی-چوبی دانست که در شروع سبز و گلی است اما به زودی در قلب و پایانش با اضافه شدن بنزوئین، کندر و کهربا به رایحه ای گرم، دل نشین و صیقلی تبدیل می شود.
1 Reply
8
Bottle
7
Sillage
7
Longevity
7.5
Scent
Chizza
Translated Show original Show translation
Chizza
Chizza
Top Review 25  
A Day in the Life of the Parfumo Faun
The first rays of sunlight peeked past the blinds and kissed the faun face awake. Once more it loll'd, then Floyd rose. A new day! He was looking forward to gardening. Like every day. For countless years, for Floyd was a private citizen. First he drank his morning root brew, leafed through the Happy Gardener's Daily (today's headline: Sensation! GiGandixer Pumpkin Grown!), and then let his gaze wander through the window frontage toward the garden. Now you have to know: Garden, that didn't mean English lawn, accurately trimmed trees and hedges, and the obligatory birdhouse. No, Floyd loved manual digging and digging and, above all, scents that reminded him of his garden. He lived through those scents and let them guide his gardening. Today it was Fauni. Named after him, as it were. He smiled. His dwarven company, partly broken, did not smile. Crovoche and Pollus, the purple chicken dwarf were even lying face down on the ground.

Now he descended into his garden, greeted directly by his benzoin trees. Oh, the sweet warm powdery chocolatey resin he wanted to win! So he scrubbed at it a bit and now drizzled his hands with the extracted resin. With this, he would be able to influence further ingredients of Fauni accordingly. Mischievously, he smiled.
First he plowed through numerous flowers rolling over the ground so that a warm green was evoked, a hint of grassy cocoa was in the air. Floyd took a deep drag, as his action uprooted the flowers and the smell of fresh earth rose. Not unlike patchouli, this melange smelled. Oh, he knew what that meant. That vanilla sweetness, that came from the tolu tree. Quickly, he hugged the tree very warmly. He almost got stuck in the resin. Wait a minute, linger, you're so beautiful!

No wonder he was now noticing more and more woody notes, and Fauni was saying goodbye to the floral impressions for a bit. This indefinable wood - Floyd couldn't place the dead logs he'd stacked in the garden - was wreathed in a gentle but intense smoke. Floyd had lit the resin of Somali incense. This smelled darker than other types of incense, and so a mysterious facet settled over the grove of fauns.

Floyd now mentally slipped away from this earthly world, perhaps because he had inhaled too much vegetable matter, which the scent did not provide. So he dreamed of Elysian forests, danced the ringlet with other fauns, dived into musty pools, and enjoyed being the chthonic-loving being he was by passion and definition.
When he regained consciousness, he was overcome with wonder. Amazement because he noticed that Fauni was now limited to base notes. It smelled earthy-spicy, balsamic, the sweetness of the benzoin and tolu balsam perfecting the scent. So Floyd lingered in his garden, reminiscing.
21 Replies
7
Pricing
10
Bottle
6
Sillage
8
Longevity
10
Scent
Emorandeira

372 Reviews
Emorandeira
Emorandeira
0  
Musky and balsámic flowers
Probably my favourite of the Ángela Chiampagna líne. To my nose It is a musky floral. I get the gardenia and the ylang ylang, very natural, giving a soft and powdery character to the fragrance. The background is ambery and balsámic, with a creamy Benzoin and tolu balm and a bit Smoky incense.
The perfume is not very intense but long lasting. It is always there, at tour black, slightly but continuos, creating a very nice aura around you. It is a very original perfume, perhaps not for all tastes but if you like I think you would probably LOVE It.
I see It as an elegant scent, perfect for daytime use, unisex, for those Who want to smell different. It goes Direct to my wishlist!

Scent: 10
Longevity: 8
Sillage: 6
Quality/price: 5
Versatility: 8
Originality: 9
Global: 9
0 Replies

Statements

2 short views on the fragrance
NicheparfumNicheparfum 1 year ago
10
Bottle
7
Sillage
6
Longevity
10
Scent
تعداد محدود و کلکسیونی
0 Replies
EmorandeiraEmorandeira 2 years ago
10
Bottle
6
Sillage
8
Longevity
10
Scent
Fauni is a musky and balsámic flowery scent. Gardenia and ylang come straight from a creamy and ambery back of Benzoin and tolu balm. Great!
0 Replies

Charts

This is how the community classifies the fragrance.
Pie Chart Radar Chart

Popular by Angela Ciampagna

Rosarium by Angela Ciampagna Hatria by Angela Ciampagna Liquo by Angela Ciampagna Miracula by Angela Ciampagna Aer by Angela Ciampagna Ignes - Erba Tornabuona by Angela Ciampagna Nox by Angela Ciampagna Ducalis by Angela Ciampagna Kanat by Angela Ciampagna Materia by Angela Ciampagna Laetitia by Angela Ciampagna