MiaTrost's Photo Album

Serge Lutens for Shiseido - Dentelles Ephemeres, Elena Kountoura, 1995
Serge Lutens for Shiseido - Dentelles Ephemeres, Elena Kountoura, 1995