MiaTrostMiaTrost's Photo Album

Serge Lutens for Shiseido - Dentelles Ephemeres, Elena Kountoura, 1995 Serge Lutens for Shiseido - Dentelles Ephemeres, Elena Kountoura, 1995